Κατηγορίες Ομογενών

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

1 και 2

Κατηγορίες Ομογενών 1 και 2

Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των εξετάσεων για τους μαθητές των κατηγοριών 1 και 2 τείνει να φτάσει σε δυσκολία και ανταγωνιστικότητα το επίπεδο των εξετάσεων των γηγενών μαθητών. Ωστόσο, η αύξηση του βαθμού δυσκολίας των εξετάσεων δεν κάνει σε καμία περίπτωση απαγορευτική την είσοδο των ομογενών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ο μαθητής των κατηγοριών 1 και 2 θα βρει έναν πραγματικά σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό, που θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του. Ο Έλληνας ομογενής συναντάει τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών και μεθοδολογία με την οποία οι γηγενείς μαθητές προετοιμάζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως με την υποδομή ενός φροντιστηρίου που λειτουργεί χρόνια με επιτυχία για τους γηγενείς θα συναντήσει ανθρώπους με πείρα και εξειδίκευση στα θέματα και στις εξετάσεις των ομογενών.

3, 4 και 5

Κατηγορίες Ομογενών 3, 4 και 5

Οι μαθητές των κατηγοριών 3, 4 και 5 εξετάζονται μόνο στην Νεοελληνική Γλώσσα. Το γεγονός ότι οι μαθητές εξετάζονται μόνο σε ένα μάθημα δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένος και να έχει αποκτήσει αληθινή γνώση και κατανόηση της νεοελληνικής γλώσσας. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο ότι, δυστυχώς, τα ποσοστά αποτυχίας σε αυτές τις κατηγορίες παραμένουν υψηλά. Για να βοηθηθούν οι υποψήφιοι αποτελεσματικά, στο φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία, τα ειδικά τμήματα νεοελληνικής γλώσσας. Χάρη στη μεθοδική οργάνωση αλλά και στους καθηγητές που διδάσκουν αποκλειστικά το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στα συγκεκριμένα τμήματα προσφέρεται στους μαθητές η δυνατότητα να εισαχθούν σε σχολές υψηλής ζήτησης. Στα τμήματα αυτά οι μαθητές επιδιώκουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, εφόσον τους παρέχονται τα απαραίτητα βοηθήματα που καλύπτουν όλη τη θεματολογία και το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Οι μαθητές, εκτός από τη θεωρητική προετοιμασία στο μάθημα της έκθεσης, γράφουν υποχρεωτικά διαγωνίσματα εκθέσεων επιπέδου πανελληνίων, τα οποία συντελούν καθοριστικά στη βελτίωση τους και στην εξάλειψη των αδυναμιών τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από το φροντιστήριο μας για τους μαθητές με ειδικά προβλήματα στο λεξιλόγιο, στη γραμματική και στο συντακτικό. Οι μαθητές εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.