Οργάνωση & Λειτουργία

Μεθοδικότητα

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ΑΝΟΔΟΣ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ιδρύθηκε από τους καθηγητές Χατζηχρήστου Αθανασία και Παπαϊωάννου Ανδρέα, οι οποίοι αξιοποιώντας την πολύχρονη εκπαιδευτική πείρα τους και με γνώμονα την αγάπη τους για το μαθητή κατάφεραν να δημιουργήσουν σε ένα πραγματικά σύγχρονο σπουδαστήριο τις προϋποθέσεις εκείνες που κάθε χρόνο εξασφαλίζουν την επιτυχία στους μαθητές τους.

Διαγωνίσματα

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται τρεις και έξι κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων (για το γυμνάσιο και το λύκειο αντίστοιχα), εκτός ωρών διδασκαλίας με θέματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων που στόχο έχουν τόσο την επανάληψη όσο και την αντιμετώπιση δυσκολιών στο γνωστικό αντικείμενο.

Πρόοδος ύλης: Σωστή προετοιμασία σημαίνει οργάνωση της ύλης κατά τη διάρκεια της χρονιάς και έγκαιρη ολοκλήρωση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής επανάληψης. Το φροντιστήριό μας, με μεθοδικότητα και προγραμματισμό ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις και εξασφαλίζει στους μαθητές μας ολοκληρωμένη και ουσιαστική προετοιμασία για τις εξετάσεις!

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Βασικός παράγοντας για την πρόοδο του μαθητή είναι και η ουσιαστική συνεργασία του φροντιστηρίου με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το φροντιστήριο μας οργανώνει ενημερώσεις γονέων κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να παρουσιαστεί συνολικά το επίπεδο επίδοσης των μαθητών και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν στην πρόοδο του μαθητή.

Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και η εισαγωγή των μαθητών μας στις σχολές της επιθυμίας τους επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο το έργο που επιτελείται στο φροντιστήριο μας και αποτελούν για εμάς εφαλτήριο για ακόμη πιο συστηματική δουλειά!

Τμήματα 2-4 ατόμων

Στο ΑΝΟΔΟΣ λειτουργούν ομοιογενή τμήματα 2-4 ατόμων που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι μέσα από την άμιλλα και τη δυναμική του τμήματος, ο καθένας επωφελείται και από τις γνώσεις των άλλων.

Καθηγητές

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές του Άνοδος, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, ακολουθούν κοινό πρόγραμμα και οδηγούν τους μαθητές στην επιτυχία.
l

Επαναληπτικά Τρίωρα Διαγωνίσματα

Τα τρίωρα διαγωνίσματα είναι θεσμός στο ΑΝΟΔΟΣ. Διεξάγονται σε τρεις περιόδους, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο της κάθε ομάδας: καλύπτει κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, επικεντρώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων και επεκτείνεται σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.

Ατομική Παρακολούθηση

Οι Υπεύθυνοι Μαθημάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο του κάθε μαθητή, την επίδοσή του στα διαγωνίσματα και στο σχολείο.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται συναντήσεις με κάθε μαθητή χωριστά, όπου από κοινού αξιολογείται η απόδοση του διαβάσματος και προσδιορίζονται οι στόχοι για το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Παρέχεται η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος με τους καθηγητές του ΑΝΟΔΟΣ, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Έντυπο Υλικό Φροντιστηρίου

Οι σημειώσεις του φροντιστηρίου δίνονται δωρεάν ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
l

Επιπλέον μαθήματα πριν τα διαγωνίσματα του σχολείου

Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές με προσομοιωτικά διαγωνίσματα ή διαγωνίσματα παλαιότερων χρόνων να εμπεδώσουν την ύλη και να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.