Παγκύπριες Εξετάσεις

Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης πραγματοποιούνται εντός Ιουνίου κάθε έτους.

Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης αποτελείται από 3 τόμους.

Οι τρεις τόμοι προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Θέματα και λύσεις προηγούμενων χρόνων βρίσκονται στον σύνδεσμο Θέματα – Λύσεις.

Υπηρεσία Εξετάσεων

Διεύθυνση: Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: +357 22582900
Φαξ: +357 22311288
Email: panexams@schools.ac.cy