Ποιοι Ειμαστε

Γνωρίστε το φροντιστήριο Άνοδος Παπαϊωάννου 

Οι καθηγητές μας

Η συλλογική δουλειά της ομάδας των καθηγητών του φροντιστηρίου, η διαρκής συνεργασία τους και η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εγγυώνται την επιτυχία

Η ομάδα του Άνοδος Παπαϊωάννου

Παπαϊωάννου Ανδρέας

[Ακαδημαϊκός Διευθυντής Λυκείου, Φιλόλογος]

  

Χατζηχρήστου Αθανασία

[Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Γυμνασίου, Φιλόλογος]

Χριστίνα Κυριάκου

Αραμπατζής Νίκος

Μύρω Κυπριανού