Γιατί να σπουδάσω Ελλάδα;

 

Η επιστροφή στην Ελλάδα για πανεπιστημιακές σπουδές είναι μια απόφαση που συνδυάζει σημαντικά οφέλη: Όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα από αυτά συμπεριλαμβάνονται στα καλύτερα της Ευρώπης.

Ειδικά για τους Έλληνες ομογενείς όλων των κατηγοριών, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εισαγωγή τους στα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος, με βασική προϋπόθεση την σωστή υποστήριξη και τον κατάλληλο προγραμματισμό.

Σπουδάζοντας στην Ελλάδα οι ομογενείς έχουν την ευκαιρία να «επιστρέψουν» στις ρίζες τους και να ζήσουν για μια σημαντική περίοδο της ζωής τους στη χώρα τους, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την αποκόμιση σημαντικών ακαδημαϊκών εφοδίων, χρήσιμων για όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια.

 

Γιατί να επιλέξω ΑΝΟΔΟΣ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ;

Το φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρει στο μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής.

Από την πρώτη επαφή με τον μαθητή και αφού προηγηθεί μια ολιγόλεπτη συνέντευξη για τους στόχους και της φιλοδοξίες του, πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης, το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ένταξη του σε τμήμα με μαθητές αναλόγου επιπέδου.

Κατόπιν οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής αρχίζει την προετοιμασία του. Τα εντατικά θερινά προγράμματα διαρκούν για τους αποφοίτους 9 εβδομάδες και τα εβδομαδιαία προγράμματα διδασκαλίας είναι ενισχυμένα σε αριθμό ωρών.

Στόχος είναι να καλυφτεί πλήρως η εξεταστέα υλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν τις εξετάσεις. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων σε συνεργασία με τους καθηγητές, γίνεται αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο, υλοποιούνται πρόσθετες ώρες διδασκαλίας και επιπρόσθετα τεστ, με σκοπό την κάλυψη των όποιων αδυναμιών.

Για περισσότερες πληροφορίες

70004565